Villalon

Villalón ost på åsnemjölk. Den ystar sig på två till tre timmar. Ostkramet läggs sedan i små påsar kallade fardeles. Ostpåsarna lägges sedan i press i träformar, saltas och slutligen tvättas de.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License