Vattenmelon I Spanien

Vattenmelon i Spanien
Vattenmelon omnämns redan i Bibeln. I årtusenden har den odlats vid Medelhavet och i orienten. Egentligen hör vattenmelonen mera ihop med pumpor än med meloner
— de svarta kärnorna sitter i det röda fruktköttet och inte i kärnhus som i andra meloner. Vattenhalten är mycket hög, kalori värdet lågt. Skalet är glatt och skiftar från ljust till mörkgrönt. Melonen kan bli mycket stor och väga ända upp till
15 kg. Den skall serveras väl kyld, då är den uppfriskande i sommarvärmen. Den kan även användas i en fruktbål eller i sallader.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License