Prosek

Lav T. Trucki: Prošek nije baš vino. Najbliža mu je talijanska marsala. Marsala je, tako piše, desertno vino, čija se kvaliteta postiže posebnim oblikom sazrijevanja vina. A prošek se radi zapravo od suhog grožđa. Kad se grožđe obere, najveći dio ide u vino, a dio grožđa se sušio na šufitu da se smanji količina vode.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License