Olivtraedet

Olivträdet bär frukt endast vartannat år.
Så har det varit ända sedan det år Mohammed dog. Legenden berättar att hela naturen sörjde honom, inget träd växte och inga örter blommade. Ingen växtlighet bar frukt. All fågelsång hade tystnat. Det var bara olivträdet som inte hade fått reda på vad som hade hänt och som fortsatte att bära frukt. Då kom en liten duva och satte sig på en gren och berättade för olivträdet vad som hade hänt.
Som straff skulle olivträdet i framtiden få bära frukt endast vartannat år.
I Spanien finns ungefär 300.000 ha olivträd och 40 % av den arealen finns i trakten av Sevilla. På 600-talet kom olivträdet till Spanien med grekerna. Träden kan bli omkring tvåtusen år gamla. Veden är mycket vackert ådrig och används av konsthantverkare till prydnadsföremål av olika slag.
Olivträden blommar i maj med vit-gula blomsterklasar. I oktober är oliverna mogna för skörd. Ungefär 1 % av oliverna skördas innan de är mogna. Det är de gröna karten som vi brukar köpa på burkar. Varje olivträd ger ungefär 25 kg oliver. Vid skörden lägger man ut lakan under träden och slår ner frukterna med käppar.
De mogna oliverna är svarta och används framförallt till olivolja. Den sötaktiga doften som sprider sig mellan husväggarna vid middagstid kommer från köken där de spanska husmödrarna tillreder någon av sina specialiteter där olivolja ingår som självskriven ingrediens.
Det finns en finare olivolja som saknar både smak och lukt men spanjorskorna föredrar den andra kvaliteten som är mustig och doftrik.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License