Nektar

Šta je sok, a šta nektar
Šta znači kada proizvođač za svoj proizvod navede da je voćni sok, a šta kada je voćni nektar? Da li se radi o razlici u procentu voća i drugih sastojaka?

Voćni sok je proizvod dobijen mehaničkom preradom jedne ili više vrsta tehnološki zrelog, svežeg, ohlađenog ili zamrznutog voća.

To je nefermentisano voće koje može da fermentiše, a konzervisano isključivo fizičkim postupcima. Ukus, boja i aroma moraju da budu karakteristični za vrstu voća od koga je sok proizveden, kažu za "Potrošač" u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Voćni nektar je proizvod koji se dobija dodavanjem vode i šećera, ili meda u voćni sok, voćnu kašu, koncentorvanu voćnu kašu ili mešavinu tih prozvoda, koji nije fermentisao, ali može da se fermentiše.

U proizvodnji voćnog nektara može da se doda voda tako da količina voćnog soka ili voćne kaše gotovog proizvoda izražena u procentima po zapremini gotovog proizvoda nije manja od određenih vrednosti.

U voćni nektar može da se doda šećer ili med do 20 odsto od ukupne mase gotovog proizvoda.

Pri proizvodnji voćnih nektara bez šećera ili voćnih nektara sa niskom energetskom vrednošći, šećeri mogu u potpunosti ili delimično da se zamene zaslađivačima čiji su kvalitet i uslovi upotrebe određeni Propisom o aditivima i njihovim mešavinama.

Pravilnik o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih sokova u prahu, voćnih nektara i srodnih proizvoda


Što je nektar?

Voćni nektar je proizvod s dodatkom vode i šećera i/ili meda (u količini do 20 % u odnosu na ukupnu masu gotovog proizvoda) voćnom soku, voćnom soku iz koncentrata, koncentriranom voćnom soku, dehidriranom ili voćnom soku u prahu, voćnoj kaši, koncentriranoj voćnoj kaši ili smjesi ovih proizvoda.

Pri proizvodnji voćnih nektara bez šećera ili smanjene energetske vrijednosti, šećer se može djelomično ili potpuno zamijeniti sladilima. Dozvoljeno je dodavanje ugljikovog dioksida i nutrijenata vitamina i minerala.

Minimalni udio voćnog soka u voćnom nektaru može biti od 25% do 50% zavisnosti od vrste voća. Tako na primjer nektar od marakuje, crnog ribiza treba imati minimalno 25% udjela voćnog soka nazivnog voća dok recimo nektar višnje minimalno 35% voćnog soka višnje, nektar maline 40% voćnog soka maline, a nektar jabuka, naranča i sl. treba imati najmanje 50% voćnog soka nazivnog voća.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License