Milka

OD MLEKA I KAKAA

  • Švajcarska čokolada „Milka" pojavila se na tržištu 1901. a ime je dobila po kombinaciji dve nemačke reči, one za mleko (milch) i kakao (kakao), što se pokazalo pogodnim za potonji svetski uspeh čokolade, jer se to ime lako izgovara na drugim jezicima. Čuvena ljubičasta boja hartije u koju se pakuje „Milka" najverovatnije je uzeta zato što je ta boja bila moderna početkom veka. Krajem dvadesetih uveden je i treći prepoznatljiv detalj, a to je ime „Milka" ispisano slovima koja izgledaju kao da su napravljena od mleka. Ova tri simbola ostala su do danas, mada je pakovanje menjalo svoj izgled, a svaka promena je pažljivo kontrolisana, o čemu govori i slučaj kada je 1988. lik pastira sa kravom koji se na pakovanju nalazio okrenut nalevo preokrenut nadesno, posle čega je prodaja opala i sve je odmah vraćeno na staro. Danas se na pakovanju nalazi samo krava.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License