Manchego

Manchego ost på åsnemjölk från provinsen la Mancha. Denna ost som är stenhård och vit till guldgul i färgen lagras på ett särskilt sätt. Den pressas ihop och lägges i formar klädda med esparto gräs. Avtrycket av gräs kan man sedan se på ostkanten. Kvaliteten kan variera; den bästa sägs kommafrån Ciudad Real.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License