Langkornigt Ris I Det Kinesiska Koeket

Långkornigt ris i det kinesiska köket
De vita kornen av det här riset har många användningsområden. De är skalade och polerade. Kineserna odlade ris redan 1100 år f v t under Chou-dynastin. Och fortfarande är det basföda för kineser. Ris håller sig i månader i burk med lock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License