Kaffeost

Kaffeost

Konsten att göra ost går långt tillbaka i tiden. I Palestina har det grävts fram 5000-åriga tempelfriser som visar sumerernas kunskap om osttillverkning.

Sveriges osthistoria kan ha sitt ursprung i samernas renost. Renen fanns i människans tjänst från istiden.

De svenska kvinnorna har haft tidig ostkunskap. Olaus Magnus skrev år 1555 i sin bok "Historia om de nordiska folken - ett lovord till den svenska osten och de duktiga kvinnorna som stod bakom kunskapen om våra närande ostar. Ingen man anses värdig att närvara vid ostberedningen och skulle någon vackert bedja därom vorde detta fåfängt".

I norra Sverige var det självhushållet och fäbodkulturen som utvecklade olika mjölkprodukter, då främst ett rikt ostsortiment. Tillsammans med enzymet löpe, som finns i kalvens löpmage, användes olika örter som smakgivare och påskyndare av löpningen.

På grund av de klimatiska förutsättningarna i norra Sverige har det varit kreaturshållning med mjölkproduktion som varit dominerande i jordbruket. Ostproduktionen har då varit ett sätt att tillvarata mjölken före mejeriernas tid.

Osten i Sverige har utvecklats olika beroende var i landet man bott. Tornedalens kvinnor har tillverkat kaffeost troligtvis så länge som kreaturen funnits. De använde kalvens löpmage för att löpesätta mjölken. De hade en speciell klyka som de spände upp löpmagen på för att torka när den inte användes. Osten gräddades i spånkorgar, saltades och torkades. Kaffeosten har alltid varit ett måste, speciellt vid sammankomster, högtider och fester. Nulla caena sine caseum, ingen måltid utan ost, som de gamla romarna sade.

Ur Tornedalen Tornionlaakso à la carte

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License