Jordnoetsolja I Det Kinesiska Koeket

Jordnötsolja i det kinesiska köket
Innan jordnötterna infördes till Kina från Amerika på 1500-talet brukade man använda vegetabiliska oljor, särskilt rapsolja i matlagningen. Den intensiva odlingen av jordnötter under de följande århundradena har bl a inneburit att jordnötsoljan med sin fylliga och
nötaktiga smak har blivit den viktigaste oljan för matlagning i Kina. Majsolja som är lätt att få tag på och billigare kan användas som en bra ersättning. Till fritering är dock andra typer av vegetabiliska oljor lika bra.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License