Jogurt Na Trpezi

Jogurt na trpezi
Postoje sveobuhvatni podaci koji govore o jogurtu kao hrani dugovečnosti. Moramo međutim imati na umu, da jogurt koji konzumiraju stogodišnjaci u svetu, nije od kravljeg, već od kozjeg ili ovčjeg mleka.
Presno, ili fermentisano kozje mleko sadrži antikancerogene, antiartritičke i druge faktore, kojima se pripisuje delotvorno dejstvo na ljudski organizam.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License