Italiensk Kulinarisk Ordbok

ITALIENSK KULINARISK ORDBOK

Espresso: (benämns i Italien en Caffé) Liten mängd 0,2-0,3 dl mörkt fylligt kaffe. Serveras traditionsenligt i en liten (0,7-0,9 dl) espressokopp. Koppen bör förvärmas och vara av tjockt porslin.
Doppio: Dubbel Espresso är precis vad namnet antyder. Dubbla mängden kaffe i en espressokopp.
Ristretto: (direkt översättning krympt eller kort) En mer koncentrerad espresso - framställd med samma mängd kaffe med mindre mängd vatten genom att korta ned extraktionstiden.
Lungo: (lång) En espresso gjord med mer vatten än vanligt.
Macchiato: Espresso befläckad med lite ångad mjölk på toppen,
Corretto: (tillrättavisad) Espresso som tillrättavisas med konjak eller något annat,
Con panna: Som "macchiato", men vispad grädde ersätter den ångade mjölken,
Caffé freddo: (kyld espresso) Kyld, sötad espresso serveras i ett högt glas med is.
Caffé latte: Espresso blandad med ångad mjölk. Vanligast på morgonkvisten. Innehåller mer mjölk än en cappuccino, med lite eller inget skum på toppen. Görs i Italien oftast på kaffe från en moka.
Latte macchiato: (märkt mjölk) Ångad mjölk som märks med en kopp espresso. Serveras vanligen i ett högt glas.
Cappuccino: Espresso med skummad mjölk - 1 del espresso, 1 del ångad mjölk, 1 del mjölkskum på toppen,
Cappuccino scuro: (mörk eller torr cappuccino) En cappuccino gjord med mindre andel mjölk än vanligt,
Cappuccino chiaro: (ljus eller våt cappuccino) En cappuccino gjord med större andel mjölk än vanligt,
Cappuccino freddo: (kyld cappuccino) En cappuccino med is.
Barista: Bartender.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License